Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu Bildirileri

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu Bildirileri
Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu Bildirileri
Yayınevi: Rumi Yayıncılık
Sayfa: 1170

25-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Söz konusu bildiriler, T.C. Kültür Bakanlığının katkılarıyla 2006 Mart ayında Çanakkale’de yayınlanmıştır. Eserin ikinci ve özel baskısı Rûmî Yayınları tarafından yapılmıştır.

1170 sayfadan oluşan ve aşağıda liste halinde içeriği bulunan bu kitap Semazen Market’de ilginize sunulmuştur.

SUNUŞ 

Milletler yetiştirdikleri büyük insanlarla taranır ve anılırlar. Dolayısıyla tanındıkları anıldıkları ölçüde onlara minnettardırlar. Mevlâna Celaleddin-i Rumî milletimizin yetiştirdiği büyük insanlardan biri, mensubu olduğu düşünce ve inanç dünyasının hoşgörü anlayışını insanı sevmeyi ve saymayı işleyip ön plana çıkaran bir düşünür, bir felsefeyi şiirleştiren zarif bir sanatçıdır.

Bizim öz kültürümüz ile ilgili aydın insanlarımız Mevlâna’yı yüzyıllardan beri sever ve eserlerini bir ders kitabı gibi okurlar. Onun şiirleri davranış biçimlerimiz için bir örnek oluşturmuştur. Mevlâna kendi yaşadığı zamandan beri İslam dünyası dışında da taranmış olmakla birlikte Avrupa’da 19.yüzyıldan itibaren doğu bilimcilerinin dikkatini çekmiş ve ciddi araştırmalara konu olmuştur. Başta Mesnevi olmak üzere eserleri çok sayıda dile çevrilmiş ve okunmuştur. Günümüzde de Batı’da en çok okunan eserler arasına girmiştir.

Yüzyıllar önce İslamiyet’in getirdiği barış mesajını derin bir felsefe ve ince bir sanatla süsleyerek insanlığa sunan bu büyük Türk düşünürü, insan var oldukça hoşgörünün sembolü olarak kalacak ve iyilikle anılacaktır.

Biz Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bu sempozyumu 2006 yılı içinde yapılmak üzere akademik faaliyetler programımıza aldık ve bir yıldan beri yaptığımız çalışmalar şu anda elimizde bulunan meyvesini verdi. Bu sempozyum ve bildirilerinin kitabı, Fakültemizin dar kadrosu ve imkansızlıklar içinde, Düzenleme Kurulunun özverili çabaları ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla başta işin en büyük yükünü çeken İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Gülgün Yazıcı olmak üzere Düzenleme Kurulu üyelerine özverili çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama elbette ki bu işin asıl sahipleri sabırlı çalışmaları ile bilimsel ve sanatsal katkıda bulunan bilim ve sanat adamlarıdır. Yerli ve yabana bütün katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Mevlâna’ya hizmetin insanlığa hizmet olduğuna inanıyor, bu hizmetlerin devamını temenni ediyorum.

Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Aydın’a katkıları ve cesaretlendirmeleri için yürekten teşekkür ediyorum.

Kültür Bakanlığı’nın katkılarından ve Sayın Bakaran özel ilgisinden dolayı Sayın Bakan Atilla Koç, Sayın Müsteşar Prof. Dr. Mustafa İsen ve Daire Başkanı Celil Güngör’e teşekkür ediyorum.

Sayın Valimiz Orhan Kırlı ve başkanları oldukları Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kuruluna, Gelibolu Belediye Başkanı Sayın Cihat Bingöl’e İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ali Akdemir ve Bigalı değerli iş adamlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Ayrıca sempozyumun afiş programı ve diğer basılı malzemelerin hazırlanmasında emeği geçen Okt. Orhan Altuğ ve Ok. Mesut Yazıcı’ya ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen Öğr. Gör. Murat İldirir’e emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. Nasuhi Ünal KARAARSLAN

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı