YEDİ MECLİS (MECALİS-İ SEBA)

YEDİ MECLİS (MECALİS-İ SEBA)
YEDİ MECLİS (MECALİS-İ SEBA)
Yazar: H. KIRLANGIÇ ve Derya Örs
Yayınevi: Kurtuba Kitap

YEDİ MECLİS (MECALİS-İ SEBA), aslı Farsça olup Mevlana”nın yedi sohbetinden oluşan bir kitaptır. Eserlerinden seçme değildir, kitaptaki tüm sözler Mevlana”ya aittir.
Mevlana bu sohbetlerinde, Hz. Muhammed”in sözlerini yorumlamaktadır ve aşağıdaki konular yer almaktadır:İçindekiler

Mevlana Celaleddin Muhammed-i Rumi’nin Hayat Hikayesi
Eserleri
Mecalis-i Seb’a Üzerine
Yedi Meclis
Birinci Meclis
İkinci Meclis
Üçüncü Meclis
Dördöncü Meclis
Beşinci Meclis
Altıncı Meclis
Yedinci Meclis S

YEDİ MECLİS, ilk defa 1963 yılında Abdulbaki Gölpınarlı tarafından tercüme edilmiştir. Bu tercümenin ve daha sonra başka kişiler tarafından yapılan eksik ve yanlış tercümelerin şu anda baskısı yoktur.

NEY YAYINLARI, Mevlana”nın eserlerini günümüz Türkçesine çevirmek için, Türkiye”deki bu konunun en yetkin uzmanları olan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ ve Doç. Dr. Derya Örs ile 2004 yılında bir çalışma başlatmıştır. Doç.Dr. Hicabi KIRLANGIÇ aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanlığı ve Mevlana Araştırmalar Derneği üyeliği yapmaktadır.
Çeviriler yapıldıktan sonra, üniversite öğrencilerine dağıtılmış anlaşılmayan tüm söz ve sözcükler yeni söz ve sözcükler ile değiştirilmiştir. Sonuçta duru bir Türkçe ile herkesin anlayacağı eserler ortaya çıkmıştır.