DİNLE NEYDEN ; MESNEVİ SOHBETLERİ

DİNLE NEYDEN ; MESNEVİ SOHBETLERİ
DİNLE NEYDEN ; MESNEVİ SOHBETLERİ
Yazar: Ö. TUĞRUL İNANÇER
Yayınevi: SUFİ KİTAP

Dinle Neyden,dinlemeyi bilene,Mesnevi’nin bazı gizemli hikayeleri üstündeki perdeleri aralıyor,tasavvufun inceliklerine dair yol haritaları sunuyor,yolun erkanı ve edebini anlatıyor.Neyzenin ”Hu” sadasıyla yakıcı bir ateş haline gelen neyden,Allah nidasıyla inleyen kudüme,ölüleri diriltip,padişahı kul eden aşktan,dehrin (geçici alem) bağından kurtulmak olan gerçek zühde kadar tasavvufi kavramların ve tarikat kültürüne ait unsurların sembolik manalarından dem vuruyor.Bu kitapla Mesnevi’nin anladığımızı sandığımız beyitleri ve hikayelerindeki katman katman manalar bir bir önümüze seriliyor.Örneğin ”Padişah ve Cariye” hikayesindeki padişahı ruh,cariyeyi nefs ve hekimleri de şeyh ve mürşidler olarak görmeye başlıyoruz.Kitap,Hz.Mevlana ve Mesnevi hakkındaki bilgilerimizi tazeliyor ve bunlara yenilerini ekliyor.Söz eri,muhabet ehli ve gönül insanı Ö.Tuğrul İnançer,kendine has şairane üslubuyla adeta kelimeleri sema ettiriyor,sözü nakış nakış işliyor.Aslında hiç geçmeyen geçmişten beslenerek maneviyat ve edebiyattan marifet ve hakikate uzanan yollar açıyor.