AMÂN MERHABÂ YÂ RAMAZÂN

A+
A-

AMÂN MERHABÂ YÂ RAMAZÂN*

Hoş geldin on bir aya sultân
Sen gelince bağlanır şeytân
Gizlidir şu sözde bir târîh:
“Amân merhabâ yâ Ramazân”
امان مرحبا يا رمضان

Ramazân bize gül-gülistân
Bu ay indi hazret-i Kur’ân
Hilâli gören gözler desin:
“Amân merhabâ yâ Ramazân”
امان مرحبا يا رمضان

Ehl-i dil olur şâd-u handân
Seherler olur derde dermân
Ey azîz misâfir hoş geldin:
“Amân merhabâ yâ Ramazân”
امان مرحبا يا رمضان

Mâh-ı rahmetsin, şehr-i ğufrân
Senle açılır bâb-ı ihsân
Şükür bu sene de eriştik:
“Amân merhabâ yâ Ramazân”
امان مرحبا يا رمضان

Ne olur Yâ Rahîm-u Yâ Rahmân
Bu mücrimi halâs et nârdan
Gönülden söyledim bir târîh:
“Amân merhabâ yâ Ramazân”
امان مرحبا يا رمضان

 

Yusuf Özbey

امان مرحبا يا رمضان  ١٤٤٥

[ا = 1] + [م = 40] + [ا = 1] + [ن = 50] + [م = 40] + [ر = 200] + [ح = 8] + [ب = 2] + [ا = 1] + [ي = 10]

+ [ا = 1] =[ر = 200 ] + [م = 40] + [ض = 800] + [ا = 1] + [ن = 50]       Toplam:1445

* Ramazân-ı Şerîf’in gelişine hicrî târîh (1445)

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR