Hz. Mevlanâ’nın Vuslatının 750. Yılında Neler Yapılabilir?

A+
A-

Mustafa KARA

Mevlanâ’nın Vefatının 750. Yılında Neler Yapılabilir?

Mustafa KARA

1. Yıllardan beri hiçbir karşılık beklemeden, şov yapmadan, vitrinlerde gözükme derdine düşmeden bu kültüre  hizmet edenler ödüllendirilmeli, ayrıca eserleri  bir seri halinde basılmalıdır. Ahmet Avni Konuk, Tahirul Mevlevi , Abdülbaki Gölpınarlı.. gibi şahsiyetleri  yetişmekte olan nesle tanıtmak için cep kitapları serisi yayınlanmalıdır.

2. Mesnevî/Mevlevî kültürünü özelliklere gençlerin dikkatine sunabilecek eserler hazırlamanın imkânları araştırılmalıdır. Gerekirse  onların arayış ve isteklerini tesbit  için anketler düzenlenmeli, o anketlerin neticelerine göre hareket edilmelidir.

3. Mesnevî/Mevlevî kültürüne yöneltilen haksız/tutarsız tenkitlere  makul  ve tutarlı cevaplar vermek için ehliyetli insanlara  eserler ısmarlanmalıdır. Hayri Kaplan’ın Tahrif ve Tashih isimli  eserinin tesirleri üzerinde durulmalıdır.

4. XII. yüzyılda Moğolların tahribatını önleyen Mesnevî/Mevlevî kültürü,  çağdaş zararlı akımların beyinlerimizde meydana getirdiği  tahribatları önlemek için hangi imkânlara sahip olduğu farklı  platformlarda tartışılmalıdır.

5. İslâm medeniyetinin Arapça ve Türkçenin yanında üçüncü dili olan Fars dili ve edebiyatının eğitim ve öğretimi için yollar bulunmalı, imkânlar araştırılmalıdır. Vakıf, dernek, enstitü.. gibi kurumların çatısı altında Dârulmesnevîlerin  fonksiyonları  ihya edilmelidir.

6. Mesnevî , Divan-ı kebir… gibi klasik eser okumalarının yer ve saati belirlenirken  özellikle üniversite öğrencilerinin  durumu/imkanları  dikkate alınarak planlanmalıdır.

7. Hüsn-i hat başta olmak üzere bu kültürle ilgili  belli aralıklarla sergiler açılmalı ve açıklamalı kataloğlarla işin özüne inebilmenin önündeki engeller  imkan dahilinde kaldırılmalı  -fakültesi ne olursa olsun-gençler kabiliyetleri istikametinde  güzel sanatlara teşvik edilmelidir.

8. Yıkılan, yıktırılan, yıkılmak üzere olan Mevlevihâneler -şahıslara satılmış olanları  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nun  marifetiyle geri alarak- yeniden bu kültüre hizmet edecek  duruma getirilmelidir. 1953 yılında yıktırılarak arsası üzerinde su deposu yapılan Bursa Mevlevî hanesinin  yetmiş yıl aradan sonra  yeniden hizmete girmesi güzel bir örnektir.

9. Ayağa düşen Mevleviliğin, yerlerde sürünen semazenliğin elinden tutarak kaldırmanın yolları aranmalı, bir oyun, eğlence, bir turistik obje olma durumundan kurtarılmalıdır.

10. Bütün İnsanlığa “bişnev” diyebilecek saf  gönülleri, “gel”  çağrısı yapabilecek  kâmil insanları  yetiştirmenin yolları üzerinde ciddi kafa yorulmalıdır.