Bugünün Diliyle Mevlana

Bugünün Diliyle Mevlana
Bugünün Diliyle Mevlana
Yazar: A. KADİR

Bugünün Diliyle Mevlana

 “Bu kitap Doğu kültürünün sesini yeni şiirin ve sade Türkçenin kalıbında duyuran ilk adım oldu sanırım.

A.Kadir’in Mevlana çevirileri büyük gerçek değerleri ötesinde bir başka değer de taşıyorlar: Azlığın değerini… Üstelik bu işte bizden çok yetkili kimselerin oybirliğiyle çevresinde konuştukları fikir şudur: Mevlana, şiirlerini Türkçe söyleseydi, ancak böyle söylerdi.”

A. Kadir, tasavvuf ehli, büyük şair Mevlânâ Celâleddin’in şiirlerini bugünün diliyle söylediği bu derlemede, günümüz okuyucusunun esas olarak şairin şiirlerinden zevk almasını, manevi dünyasının derinliklerine girmesini sağlamayı gözetiyor. Kitap, divan şiiri formunda yazılmış bu şiirlerin sadece günümüz diline aktarılmasını değil, bugünün diliyle ve şiir tekniğiyle yenilenmesini hedefliyor. Elinizdeki derlemede Mevlânâ’nın 36 gazeli ile 8 rubaisi yer alıyor. Mesnevî ile yüzyıllardır insanımızın manevi dünyasına seslenen Mevlânâ Celâleddin, A. Kadir’in bu özgün çalışmasıyla günümüz okuyucularına da tıpkı ilk yazıldıkları dönemdeki gibi, olanca tazeliğiyle seslenmeyi sürdürüyor.
(Tanıtım Bülteninden)