Hazreti Mevlana’nın Rubaileri

Hazreti Mevlana’nın Rubaileri
Hazreti Mevlana’nın Rubaileri
Yazar: Ahmet Metin Şahin
Yayınevi: Irmak Yayınları

Divan Edebiyatımızda “Rubai” Farsların “Dübeyt” de dedikleri ve 27 özel vezni olan dörtlüklere verilen bir isimdir. Kitabımızda Hazreti Mevlânâ´ya ait olan 2217 rûbâi bulunmaktadır. Bu rûbâiler rahmetli İranlı Profesör Firûzanfer´ in tesbit ettiği ve rahmetli Şefik Can´ın ilaveleriyle bu sayıya ulaşmıştır. Firuzanfer ve Şefik Can bütün yazmaları taramışlar ve bu sonuca varmışlardır.

Bendeniz bu tesbit edilmiş rûbâileri, rûbâi vezni ile tercüme etmeye çalıştım.

Rûbâi, aşktan ve mânâlı duygulardan bahseden kısa ve öz dörtlüklerdir. Divan edebiyatı şairlerinin hemen hepsi rûbâi yazmıştır.