Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik

Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik
Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik
Yazar: Recep DİKİCİ
Yayınevi: Aybil Yayınları

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep DİKİCİ’nin yeni kitabı “Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik” Konya Aybil Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu.

Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik adlı 180 sayfalık eserde; Hazret-i Mevlâna’nın Hayatı ve Eserleri, Eserlerinden Seçmeler, Mevlâna’nın Muâsırı Mühim Şahsiyetler, İslâmiyet ve Mevlâna (inanç ve itikâdı, ibadeti, ahlakı, tasavvufu), Hikmetli Sözleri, Nasihatları, Kerâmetleri, Menkıbeleri, İbretli Hikayeleri, Münâcaatı, Mevlevilik, Mevlâna’nın Arapça Duaları başlıkları işleniyor.