Mevlana ile İlgili Yazılardan Seçmeler

Mevlana ile İlgili Yazılardan Seçmeler
Mevlana ile İlgili Yazılardan Seçmeler
Yazar: Vedat Genç
Yayınevi: Çamlıca Yayınları

Hz. Mevlana; On üçüncü asrın Anadolu’sundan çağlar ötesine seslenen abide şahsiyetlerimizden biridir.

O; “Kur’an kölesi, Peygamber’in (sav) ayak tozu olmak” düşüncesiyle yola çıkmış, insanlığa yüce bir kainat felsefesi sunmuştur.

O; Divan-ı Kebir’de şair, Mesnevi’de müşrid ve mütefekkir, Sema’da çile ve fikir, Dergah’ta mana dolu zikirdir.

O; iman potasında hercümerç olanları fenafillaha ulaştırmada manevi bir köprüdür.

O’nu bir kitapla anlatmak mümkün değildir. Çünkü “O” bir okyanustur. (Arka Kapak)