Mecalisi Seb’a : Yedi Meclis

Mecalisi Seb’a : Yedi Meclis

Mecalisi Seb’a : Yedi Meclis

Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI

“Mecalis-i Seb’a adından anlaşıldığı gibi, Mevlana’nın yedi meclisinin, yedi va’zının yazılmasından meydana gelmiştir… Yedi meclisde de vaaza, cümleleri seci’li bir hutbeyle başlanmakta; bu hutbede, bir çok ayetten istidlal yoluyla Allah’ın kudreti, hikmeti, ululuğu, birliği övülmekte, hutbenin sonunda Hz. Peygamber’e, dört dostuna, muhacielerle ansara; bazı kere, VII. Meclis’de olduğu gibi Hasan ve Huseyn’e rahmet okunmakta; ondan sonra dua mahiyetinde olan münacata geçilmekte, sonra da bir hadisle vaaaza başlanmaktadır… Sonlara doğru, I. ve II. meclislerde olduğu gibi Besmele, uzun uzadıya, dini tarihten olaylar anılarak canlı bir tarzda şerhedilmektedir…”