Mesnevi-i Mânevi / Farsça

Mesnevi-i Mânevi / Farsça

Mesnevi-i Mânevi / Farsça 3 Kitap
Yazar: Haz.: Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu
Yayınevi: Akçağ Yayınları
Sayfa: 1348 s.
Dil: Farsca

Farsça, tarihimiz, medeniyetimiz ve kültürümüzle ilgili yazılmış çok sayıda değerli eserin yazıldığı dillerden biridir. Ayrıca Farsça, kültür mirasımızın kaleme alınmış olduğu Arapça, Farsça ve Türkçe’den oluşan ve adına Osmanlıca denen dili oluşturan diller arasında, kelime ve terkiplerin yaygınlığı bakımından da Arapça ile hemen hemen aynı mertebeye sahiptir.

Mesnevi’nin zevk verici bir muhtevaya sahip olduğu şüphesizdir.
Hikâyeleri, hikmet ve öğütleri okuyucunun günlük hayatını canlandırıcı ve öğretici bir derinlik taşımaktadır. Bu nedenle açıklamasız bir çevirinin, bunlara ulaşmada kolaylık sağlayacağı da söylenebilir.
Doğumumun 800. yılını milletçe kutladığımız Mevlana Hazretlerinin, asırlardır gönüllerimizi suladığı mana pınarları her dildeki okuyucular için bu yıl doyasıya gönüllerinize akacak.
Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ve Doç. Dr. Derya Örs tarafından 677/1278 tarihli Konya Nüshasından orijinal metninden Farsça olarak hazırlandı.

Eldeki bu yayınla Mesnevî’nin Farsça metni ülkemizde yeni beklentileri karşılama arzusuyla ‘bir asır kadar sonra, hatta bu hâliyle ilk defa’ müstakil olarak neşredilmiş olmaktadır.
(Tanıtım Yazısından)