Mesnevi Nazmen Tercüme…

Mesnevi Nazmen Tercüme…
Mesnevi Nazmen Tercüme…
Nazmen Tercüme: Ahmet Metin ŞAHİN

Mesnevi Nazmen Tercüme…

Büyük mutasavvıf ve Allah dostu Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin en büyük ve meşhur eseri olan Mesnevi aruzlu tercümesiyle Kaynak Yayınları tarafından yayınlandı. Ahmet Metin Şahin’in tercümesiyle yayınlanan eser, altı cilt halinde okura sunuldu.

Yazıldığı günden bu yana, 700 yılı aşkın bir süredir değişik coğrafyalarda, değişik milletler tarafından okunan ve üzerinde mütalâalar yürütülen Mesnevi’nin aruzlu ilk tercümesinin Nahifi’ye ait olduğunu biliyoruz.

TAMAMI ORİJİNAL VEZİN

Daha sonraki dönemlerde aruzla tercüme denemeleri olmuşsa da bu Mesnevi’nin tamamını kapsamadı. Cumhuriyet döneminde yapılan tercümeler daha çok mensur (nesir) ve seçmeler şeklinde oldu. Cumhuriyet döneminde aruzlu tercüme denemeleri de yapıldı ama bu tamamını kapsamadı. Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu tarafından yapılan aruzlu tercümeyi oldukça başarılı bir örnek kabul edebilir ise de bu tercüme başlangıç aşamasında kaldı. Mesnevi’nin, orijinal aruz veznine bağlı kalarak tamamının tercümesi ise Ahmet Metin Şahin tarafından yapılan bu tercüme ile mümkün oldu.

TERCÜME ON YIL SÜRDÜ

Eserin manzum tercümesi on yıllık bir emeğin ürünü. Tercümenin başlamasına vesile olan ise merhum Şefik Can. Mesnevi’ye ve Mevleviliğe vâkıf olan Fatih Çıtlak ile Ahmet Metin Şahin eserin tashihi için üzerinde bir yıl çalışmış. Mesnevi’nin bu farklı tercümesinin Mevlâna’yı, ve büyük kitlelerce ezberlenip, tahlil edilen Mesnevi’yi önemseyen her insan için bir ihtiyaç. Kültürümüzün temel kaynaklarından olan Mesnevi’nin yeniden okurla buluşması, Mevlâna’nın ve Mesnevi’nin hâlâ yeni hâlâ taze olduğunun da göstergesi.