Türk Edebiyatında Mesnevi (XV. yy. Kadar)

Türk Edebiyatında Mesnevi (XV. yy. Kadar)
Türk Edebiyatında Mesnevi (XV. yy. Kadar)
Yazar: Âmil Çelebioğlu

 

Amil Çelebioğlu 20 Nisan 1934’te Karaman’da doğdu. Babası Ali Rıza Bey tarafından soyu Mevlânâ’ya ulaşır. Dedesi Ebubekir Çelebi (Zükür Çelebi) son Karaman Mevlevihanesi şeyhidir. Yedi yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi (1955). İstanbul Hukuk Fakültesine kaydoldu. Hiç tanımadığı Ali Nihat Tarlan’ın bir dersini dinledikten sonra buradan kaydını alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Sanat Tarihi bölümüne de devam ederek fakülteden mezun oldu. (1961), Konya Erkek Lisesi (1964-65) ve Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nde (1965) öğretmenlik yaptı. Daha sonra mezun olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne asistan oldu (1966). Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak bulundu (1971-77). ‘Yazıcıoğlu Mehmed ve Muhammediyesi’ adlı teziyle doktor (1971), ‘Sultan ll. Murad Devri Mesnevileri’ adlı çalışmasıyla da doçent ünvanını aldı (1977). Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yaptı (1977-82). Profesörlüğe yükseldikten sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığına getirildi (1982). Süresi dolmadan kendi isteğiyle dekanlıktan ayrıldı. (1983) ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü’nde, öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Hac farizasını yerine getirmek üzere gittiği Mekke’de ‘Tünel Faciası’ diye anılan kazada vefat etti. (2 Temmuz 19120) (Arka Kapaktan) Xlll. Yüzyıl Mesnevileri XIV. Yüzyıl Mesnevileri XV. Yüzyıl Mesnevileri XV. Yüzyıl Mesnevileri Sultan İkinci Murad Devri Mesnevileri (İçindekilerden)