MESNEVÎ’DE HZ. PEYGAMBER

MESNEVÎ’DE HZ. PEYGAMBER
MESNEVÎ’DE HZ. PEYGAMBER
Yazar: PROF. DR. ALİ OSMAN KOÇKUZU
Yayınevi: Rûmî Yayınları

Ülkemizde Rûmi”yi tanıyanlar, bundan yetmiş yıl öncesine göre daha azalmıştır. Altmış sene önce, bugünler düşünülerek bir takım faaliyetlere girişilmiş olsa idi, şimdi pek çok Mevlâna-şinâs alime sahip olurduk. Mesele sadece şekil ölçüsünde ele alındı ve Rûmi”nin; manevi unsurları, onu meydana getiren inanç ve ameli hayat ile ahlak geri planda kaldı. Artık günümüz toparlanma günüdür. Öyle umarız ki, ilgili birimler Onun tarih, kültür, iman ve ruh yönünü dünyaya daha güzel anlatacaklar ve bizde bundan yararlanacağız.

Mevlâna İslâm dininin ve derin medeniyetinin ortaya koyduğu bir alim, mütefekkir, sûfi ve mürşittir. Çağlar ötesine kadar İslâm iman, ahlak ve zühd hayatının tanıtımında, her dönmede kâmîl manada hizmetini sürdürmüş, sürdürmektedir. 2007 senesi Unesco tarafından Mevlâna Celaleddin Rûmi yılı olarak kutlanacaktır. Türkiye”deki ilmi hayatın, sanat hayatının bu yıl pek çok faaliyete imza atacağını beklemekteyiz.

Kitabımızda yer yer tekrar ettiğimizi burada da yazmak isteriz: Mevlâna madde ve ruhtan ibaret bir İslam büyüğü olduğuna göre, ilim dünyamıza düşen “onu olduğu gibi tanımak ve tanıtmak için ilmi gayretleri seferber etmek”. Bu sayede Mevlâna araştırmaları, kendisinden beklenen ciddiyete ulaşıp, umulan eserlerini verecektir. Mevlâna”yı kişilere ve arzulara göre anlama ve takdim dönemi artık sona ermelidir. Bu dönem, bu sevilmeyen zaman süreci artık bitmelidir.

İslâm Medeniyeti ve ilimler tarihi Dünya”ya, kendi evlatlarını ve onların âlem-şumul eserlerini, katkısız tertemiz bir çalışma emeği olarak “olduğu gibi sunma” görevini yapmalıdır. Mevlâna yüce İslâm dininin, biliminin ve ahlakının Dünya”ya arzında bir imkan ve bir merhaledir.