Mevlana Söyleşileri

Mevlana Söyleşileri
Mevlana Söyleşileri
Yazar: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Yayınevi: VEFA YAYINLARI
Sayfa: 296

2007’nin Unesco tarafından Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle Tasavvuf dergisi editörlerince “Mevlana’ya Armağan Sayısı”(20. Sayı) adıyla özel bir sayı yayınlanmasına karar verildi. Bu özel sayıda yer alacak söyleşilere esas olmak üzere editörler tarafından Mevlana Mevlevilik’le alakalı 15 soru hazırlanarak Türkiye’deki Tasavvuf akademisyenlerine gönderildi. İletişim kurulan akademisyenlerden bazısı sorulara sırasıyla cevap verdi, bazısı ise kendi üslubuyla söz konusu sorulara cevap olacak mahiyette metin gönderdi. Ortaya çıkan metinler belli bir düzenlemeyle dergide yayımlandı.Tasavvufi yayınlara önem veren Vefa Yayınları yönetiminin talebi doğultusunda bu söyleşiler kitap haline getilirelerek akademik bir derginin hedef kitlesinin ötesinde bütün kesimlere ulaştırılması amaçlandı. Kitap hazırlanırken başta yer alan makaleler ve söyleşiler yeniden gözden geçirildi. Elinizdeki kitapta yer alan söyleşilerdeki sorulardan bir kısmı şunlardır:

1.Sizce Mevlana’nın günümüz insanına vermek istediği temel mesajlar nelerdir?
2. Müslüman bir sufi olan Mevlana’nın yetiştiği ortam onun fikri yapısına nasıl katkıda bulunmuştur?
3. Mevlana’yı diğer Müslüman alimlerden ayıran ve mesajının bu kadar geniş kitlelere ulaşmasında etkili olan faktörler hakkındaki değerlendirmeniz nedir?
4. Mevlana’nın İlami kimliğinin kimi çevrelerde belirginliğini kaybetmesi sizce neden kaynaklanmaktadır?
5. Mevlana ve düşüncesinin günümüz insanına yeterince aktarılabildiği kanaatindemisiniz? Bunun yapılabilirliği konusundaki önerileriniz nelerdir?
6.Mevlana’nın ve temsil ettiği süfi geleneğin Anadolu coğrafyasındaki dini anlayışa etkileri var mıdır? Varsa bu etki hangi yöne olmuştur?
7. Günümüzde tartışılan “ılımlı islam” yorumu size göre pratik gerçekliği olan bir değerlendirme midir? Bu yorumun temellendirilmesinde ismi geçen Mevlana ve sufi gelenek size göre bu yoruma ne kadar izin vermektedir?
8. Mevleviliğin ve Mevlevi sanatkarların Türk-İslam sanatına etkileri hakkında neler söylersiniz?
9. 2007 yılının Unesco tarafından birkez daha Dünya Mevlana yılı ilan edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bağlamda bu yılki Mevlana etkinliklerini yeterli buluyor musunuz?
10. Dünya Mevlana yılında ülkemizde ve Dünya’nın çeşitli merkezlerinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konudaki çekimserliğini neye bağlıyorsunuz?