Mir’at-ı Hazret-i Mevlana

Mir’at-ı Hazret-i Mevlana
Mir’at-ı Hazret-i Mevlana
Yazar: Tahirü’l-Mevlevi (Olgun)
Yayınevi: Rumi
Medar ( Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği) Başkanı Mehmed Veysi Dörtbudak’ın hazırladığı Mir’at-ı Hazret-i Mevlânâ adlı kitap Rumi Yayınları arasında çıktı.
Arka Kapak Yazısı
Bu Gönüller Sultanı’nı geçtiğimiz asırda en iyi tanıyan kişilerden olan Tahirü’l-Mevlevi (Olgun) , Mir’at-ı Hazret-i Mevlana adlı eseriyle Hz. Mevlana’yı bir nebze olsun anlatmaya çalışmıştır. Bu eserin ilk bölümünde bulunan ‘Hilye-i Mevlana’ adlı kısım, Yenikapı Mevlevihanesi’nde tamamladığı çile günlerinde yazdığı araştırma ve incelemeye dayanan bir eserdir. Tahirü’l-Mevlevi kendinden önce yazılan Manisa Mevlevihanesi Postnişini Lutfi Çelebi ve Rıza Dedelerin hilyelerinden faydalanarak bu eserini oluşturmuştur.