Rubaîler

Rubaîler
Rubailer
Yazar: Şefik Can
Yayınevi: Sufi Kitap
Mevlânâ Celâleddin Rûmî
Benim, aşktan başka hiçbir arkadaşım yoktu ve olmadı. Ne dünyaya gelmeden önce, ne de daha sonra aşksız yaşadım. Canım, içimden bana şöyle sesleniyor: Ey aşk yolunun olgun yolcusu bana kapıyı aç! Rubaîler, Hz. Mevlânâ’dan bizlere kalan aziz bir emanet. Az sözle çok şey anlatan, Mevlânâ’nın o engin mânâ denizine açılan bir kapı… Bu denize dalmak tecrübe ve gayret ister. İşte o noktada Sertarik, Mesnevihan ve mütercim Şefik Can ismi önem kazanır. Hz. Mevlânâ’nın, aşktan ayrılığa, vahdetten hakikate, kaderden kemalata, nefisten ruha, güzellikten insan-ı kâmile, ümitten vuslata uzanan, geniş bir yelpazede derin anlamlar ihtiva eden Rubaîler’ini Şefik Can’ın tercümesiyle sunuyoruz.