Şerhli Mesnevi-i Şerif

Şerhli Mesnevi-i Şerif
Şerhli Mesnevi-i Şerif
Yazar: Kenan Rifai
Yayınevi: Kubbealtı Neşriyatı

Kitaba başlık olan adıyla Şerhli Mesnevi-i Şerif, Ken’an Rifai’nin seçkin talebelerinden bir topluluk tarafından hazırlanmıştır. Değerli edip ve edebiyat tarihçimiz Nihad Sami Banarlı’nın, bu çalışmaya başından itibaren iştirakini ve kırk seneden bu yana durmadan kelime kaybeden Türk dilinin maruz kaldığı yoksullaşma sebebiyle, eserin dil ve kelimeleri üzerinde esirgemediği yardımlarını, kendisine olan derin saygı ve teşekkürlerimizle, burada anmak gerekir.
(İçerik’ten)