Sufilerin Sırları; Veledname

Sufilerin Sırları; Veledname

Sufielerin Sırları; Veledname

Sultan Veled
Sufi Kitap

Bu eser, Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’sinin çok veciz ve muhteşem bir özetidir.
Bu eser, Hz. Mevlâna’nın o şaheserindeki sırların ve verdiği mesajların özlü bir
açıklamasıdır. O yüzden mânevî etkisiyle okurun içine işler, yüreğine dokunur.
Bu kitap, başta Hz. Mevlâna olmak üzere büyük velilerin Allah aşklarını dillendiren ve
sûfîlerin bu dünya ve öte âlemle ilgili sırlarının bir kısmını okuyucularıyla paylaşan bir
sırlar hazinesidir.
Bu eser, insanı dünyaya ve geçici dünya zevklerine taparcasına bağlanmaktan
kurtarıp, Allah aşkıyla coşturan bir irfan hazinesidir.
Bu eser, insanları gafletten uyandırıp Hakk’a yönelten eşsiz bir rehber, çok değerli bir
kılavuzdur.
Bu eser, dünya hayhuyundan yakasını kurtarıp kalbini Allah’a yöneltmek isteyenlere
kapılar açar. Bununla da kalmaz, okuruna öte dünyayı eliyle tutacak ve gözüyle
görecek şekilde capcanlı olarak tasvir eder.