İnsanlığın Piri Hazreti Mevlana

İnsanlığın Piri Hazreti Mevlana
İnsanlığın Piri Hazreti Mevlana
Yazar: Mustafa Özdamar

 

İrfan güneşi Hazreti Şems’le bütünleşen Rahmânî sevgi sultanı Hazreti Mevlânâ, büyük insanlık ailesinin tamamının pîridir.

« Hemân aynı Muhammed’le Ali’dir Şems ü Mevlânâ »

Yâ Hazreti Şems, Yâ Hazreti Mevlânâ!…

Yâ Selâm!…