Emine Yeniterzi

Prof. Dr.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı / Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

emine.yeniterzi@uskudar.edu.tr

 

1959 yılında Konya’da doğdu. 1981 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. Başlıca çalışma alanları: Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir.

 

9 yıl Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1989 yılında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eski Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı. 2003 yılında profesör unvanı alarak Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü görevine devam etti.

 

Uzun yıllar Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı yaptı. Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde merkez müdürü olarak çalıştı.

 

2013-2015 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Emine Yeniterzi, ulusal ve uluslararası birçok dergide hakemlik yaptı. Bu dergilerden bazıları; Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi ve BİLİG dergileridir.

 

Prof. Dr. Yeniterzi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Sosyal Bilimler Tüm Zamanlar Yayın ve Atıflar Kategorisinde Birincilik Ödülü ve TÜRKKAD Derneği tarafından DOST 2011 İslâm’a Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.