DERMÂNI OL YÂ RAMAZÂN

A+
A-

*Hicri 1444 yılı Ramazân-ı şerîfin gelişi için düşürülen târîhtir. Memleketimizde ve cümle İslam topraklarında “dert çeken tüm Müslümanların dermânı ol yâ Ramazân” niyâzı ile…

DERMÂNI OL YÂ RAMAZÂN*

Bekliyorduk biz yolların
Rahmetle taşmış kolların
Derdi olan tüm kulların
Dermânı ol Yâ Ramazân

Târîh düştüm ebced ile
Kalem kâğıt geldi dile
Sîne sûzân ehl-i dile
Dermânı ol Yâ Ramazân

Şerli yoldan kaçanların
Hayra kucak açanların
Gözyaşların saçanların
Dermânı ol Yâ Ramazân

درمانی اول ‏یا رمضان (1444)

Dermânı= [د = 4] + [ر = 200] + [م = 40] + [ا = 1] + [ن = 50] + [ی = 10]

Ol= [ا = 1] + [و = 6] + [ل = 30]

Yâ Ramazân= [ی = 10] + [ا = 1] + [ر = 200] + [م = 40] + [ض = 800] + [ا = 1] + [ن = 50]

Toplam = 1444

 

Yusuf Özbey

29 Şaban 1444

21 Mart 2023