Mesnevinin Anahtarı

Mesnevinin Anahtarı
Mesnevinin Anahtarı
Yazar: Arif Konyalı
Yayınevi: Rumi Yayınları

Arif Konyalı’nın hazırladığı “Mesnevinin Anahtarı” adlı eser Rumi Yayınları arasında yayınlandı.

Önsözden…

Hz. Mevlâna tarafından irticalen söylenen ve sadık gönül dostu Çelebi Hüsameddin tarafından yazılan Mesnevî, yazıldığı tarihten bugüne asırlardı okunagelmiş, ders olarak okutulmuş, üzerine birçok şerhler yazılmış, dünyanın birçok dillerine tercüme edilmiş ve insanlık aleminin kendisinden çok faydalandığı ünlü bir eserlerden biridir.

Bu çalışmamız, Mesnevî’nin ciltlerinde dağınık olarak anlatılan konuların bir kısmını bir araya getirme denemesidir. Mevlâna tarafından ele alınan bir konu anlatılırken, araya başka konuların girmesinden dolayı ele alınan konu, parça parça anlatılmış ve konular içiçe girmiştir. Bu konuları, dağınık halden toplayarak bir konu başlığı altında ve konunun akışına göre tasnif etmek, Mevlâna’nın anlatmak istediği gerçeği daha iyi anlamaya vesile olacağından böyle bir deneme çalışmasını gerçekleştirdik.