Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi

A+
A-

Yüklemeler devam ediyor…

 

 

Mecmu’a-i Eş’ar adlı bir Mevlevi mecmuasının incelemesi / Yazar:AYŞENUR AKPINAR
Mevlânâ âilesi ve Mevlevîlikte Çelebilik makâmı -Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân örneği – BETÜL SAYLAN
Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri – Betül Saylan
MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: NİKÂTÜ’L-MA’ÂRİF MECMUASI
Mevlevî tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân – FATİH ODUNKIRAN
Mesnevi’de Hayvan Karakterleri (Metaforları) – İsmail Hakkı NUR
Mevlana’da dini tecrübe / Yazar:AYSEL TAN
ERMENEK MEVLEVÎHÂNESİ’YLE İLGİLİ BİR BERATIN DEĞERLENDİRİLMESİ – Ali ÜREMİŞ
MESNEVÎ’DE YER ALAN BİTKİ VE MEYVELERİN TASAVVUF DÜNYASINDAKİ SEMBOLİK ANLAMLARI – Aliye Serap İNCİDAĞI
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ’NİN DİNE VE DÜNYAYA BAKIŞ AÇISI – Ahmet Şimşek
Ahmet Mithat Bahârî Beytur’un hayatı, eserleri ve Mihrâb-ı Aşk adlı eseri -Harun Dikkaya
Mevlevilikteki çile olgusunun fizyolojik ve psikolojik boyutları – Lütfiye Akdemir
Cezire-i Mesnevi ve şerhlerine göre Mevlevî sülûkü – Ali Çoban,
Kütahya Ergûniyye Mevlevîhanesi ve yetişen sanatçılar – ÜMİT KALKAN
Mevlânâ’nın tasavvuf felsefesinde sembolizm – Zeynep Büyükünal
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde mezhep anlayışı – Betül Kurşun
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM – İmren Yıldız – Ali Özkan
Mevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı
Ankaralı Mevlevi Mehmet Arısoy Dede’nin Hayatı ve Defteri – Arzu Yılmaz
KEMÂLEDDİN EFENDİ’NİN TERÂCİM-İ AHVÂL’İ – Mustafa ERDOĞAN
Şemsi Tebrizi’nin Makalât’ı bağlamında din eğitimi / Yazar:ŞERİFE ERİCEK ARI
Fetih sonrası İstanbul’da Mevlevîliğin tarihsel süreci: Yenikapı ve Galata Mevlevihanesi örnekleri /Yazar:VOLKAN ŞÜKRÜ DERVİŞOĞLU
Mecmu’atü’l – eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (72-142) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:FATİH ATAK
2007-2017 arası Türk romanında Mevlȃna ve Mevlevilik / Yazar:SİBEL PİLAVOĞLU
Gastronomi turizmi açısından Mevlevi mutfağının Konya turizmine katkısı / Yazar:BÜŞRA BÜYÜKİPEKCİ
Galata Mevlevihanesi mezartaşları (Katalog-değerlendirme) / Yazar:BİLAL KÜÇÜKKAYA
Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mevlevi-Ahi mücadelesi /Yazar:ALİ ÖZDEMİR
Mecmu’atü’l-eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (143-217) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:MERVE KAYA KOL
XVII – XIX yüzyıl Mevlevi sanatkârlar / Yazar:MÜMİNE BANU HİDAYETOĞLU
Cinuçen Tanrıkorur’un bestelediği Mevlevi âyinlerinin makam, usûl ve ezgisel yönden incelenmesi / Yazar:MEHMET UĞUR ÖZAKALIN
Mevlevi kaynaklarında Türk algısı / Yazar:SAMET CENGİZ
Mevleviliğin somut ve somut olmayan kültürel mirasının bütünleşik korunması; Konya örneği / Yazar:FİKRET BADEMCİ
Süleymaniye Kütüphanesi Galata mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (1-71) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:MEHMET KILIÇ
Mecmuatü’l-eş’ar, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Numara: 200(71-140)(İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:SEVGİ AKBABA
Mevlevi ayinlerinin eğitim boyutu / Yazar:NURŞEN ŞAN
Nâyi Osman Dede’nin rast Mevlevî ayini’nin karşılaştırmalı incelenmesi / Yazar:MERVE ÖRENÇ
İstanbul mevlevihanelerinde mimari düzen ve Beşiktaş mevlevihanesi / Yazar:GÖKBEN PALA AZSÖZ
Bosna Hersek’te Mevlevîlik ve İsa Bey Tekkesi / Yazar:
How does prohibition stop working? The visibility and legitimacy of Mevlevi ceremonies in modern Turkey / Yazar:BURCU SAĞLAM
Günümüz anlayışında mevlevîlik ve mevlevî ayinleri / Yazar:FULYA SOYLU BAĞÇECİ