Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Ab-ı Hayat Katreleri
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Hikayeleri
Mesnevî'de "İnsan"
Sesli Kitaplar
Mesnevi Sohbetleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Market
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri
Bağış ve Reklam

Bağış yapmak istediğiniz miktarı seçiniz;
 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

MEN BENDE-İ KUR'ANEM EGER CAN DAREM

MEN HÂK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM

EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM

BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM

BEN YAŞADIKÇA KUR'AN'IN BENDESİYİM

BEN, HZ. MUHAMMED MUSTAFA'NIN YOLUNUN TOZUYUM

BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE

ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Hz. Mevlâna Muhammed Celâl-ed-Dīn Rûmî (k.s.)

@SemazenNet

SEMAZEN YAYIN GRUBU

Semazen EnglishSemazen AkademikMutribanSemazen VideoSemazen E- KartSemazen Nota ArşiviSemazen Radyo

Mevlâna MüzesiAsitane DergisiSemazen ÇocukMevlana KitaplığıSemazen Yahoo GrupSemazen Toolbar

Celâleddin Çelebi Anıldı...
Celâleddin Bakir Çelebi vefatının 18. yılında kabri başında sevenleri tarafından Kur'anı Kerim ve dualarla anıldı.
Niyâzî-i Mısrî'yi (k.s.) Anısı...
Malatya'da Niyâzî-i Mısrî'yi (k.s.) Anısına Konferans ve Tasavvuf Müziği konseri düzenleniyor.
Sema', Mesnevi ve Tasavvuf Soh...
Nisan Ayında yapılacak olan Mesnevi Okumaları - Tasavvuf Sohbetleri ve Semaprogramlarını takib edebilirsiniz.
Her Cumartesi Sema'da buluşalı...
Mevlana Kültür Merkezinde her Cumartesi düzenlenen Sema programları artık 21: 00'de başlıyor.
Hz. Üftâde Sempozyumu
Uluslararası Hz. Üftade Sempozyumu 18-19 Nisan tarihlerinde Bursa yapılacak.
Utanmazlar! Milli Olmak ne dem...
Manisa Semazenler Derneği başkanı, 60 semazen adayından 6'sı 'milli semazen' olmaya hak kazandı diyor
Vali'den İstişare Toplantısı
Vali Muammer Erol, "Konya'da Mevlana Algısı Tespiti ve Tanıtımı" istişare toplantısı düzenledi.
Konya'dan Kolombiya'ya
İlâhî aşk köprüsü: Uluslararası Mevlâna Vakfı Kolombiya’da Hz. Mevlâna’yı ve Mevleviliği anlattı, Mukâbele-i Şerif icra etti.
Başvuru tarihleri ertelendi..
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İran Urmiye Üniversitesi ortaklaşa "III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu" düzenliyor.
Uluslararası Mesnevi Sempozyum...
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İran Urmiye Üniversitesi ortaklaşa "III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu" düzenliyor.
Yakın Doğu'da Söyleşi
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Hz. Mevlana, Mevlevilik ve Mesnevi konulu söyleşi düzenlendi.
Neşati Ahmet Dede anılacak.
Edirne Valiliği, 17. Yüzyıl Türk şairlerinden Mevlevi Şeyhi Edirne’li Neşati Ahmet Dede için anma programı düzenleyecek.

Diğer Haberler

Mevlevi Tarihinde Nisan

1 Nisan 1283 – 1 Muharrem 682 - Hazreti Mevlâna’nın torunu Celâle Hâtun Hakk’a yürüdü.  Mevlâna Türbesinde medfundurlar.

2 Nisan 1877 -18 Rabiülevvel 1294 Bahariye Mevlevîhanesi okunan bir mevlid ve ardından yapılan Mevlevî âyini ile açılmıştır.

3 Nisan 1839 (18 Muharrem 1255) - Dede Efendi’nin Ferahfeza Âyini Beşiktaş Mevlevîhanesinde ilk kez icrâ edilmiştir.

3 Nisan 1922 - Atatürk Konya'daki Mevlâna Dergahı ve türbesini ziyaretlerinde kendileri için açılan Sema meydanında hazır bulunmuşlardır.

6 Nisan 1926 - Bâşbakan İsmet İnönü, toplanan Bakanlar Kurulu'ndan bir karar aldı. Bu kararda: (Tarz-ı mimari nokta-i nazarından kıymeti ve etnoğrafyaya müteallik âsârı ihtiva eylemesi hasebiyle müze ittihazına elverişli olduğu anlaşılan Konya'daki Mevlâna Türbesi ve Dergâhı’Nin müze olarak tanzimi ve ziyarete açılması...) bildiriliyordu.

7 Nisan 1922 - İranolojist ve İslam veTasavvuf araştırmacısı, Mevlevî muhibbi Annemarie Schimmel hanımefendi Almanya’nın Erfurt şehrinde doğdular

9 Nisan 1989 -Yenikapı Mevlevîhanesi son şeyhi Abdülbâki Efendi’nin oğulları Mevlevî postnişini Resûhî Baykara Efendi Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Yenikapı Mevlevîhanesi Hâmûşân Mezarlığı"nda babalarının yanındadır.

10 Nisan 1955- Çorum Mevlevî postnişini İzzet Dede’den sonra postnişin olan Hüsameddin Dede Hakk’a yürümüştür.

12 Nisan 1859 / 9 ramazan 1275 - Hemdem Çelebi’nin vefatı üzerine Çelebilik makamı  oğlu Mahmud Sadreddin Çelebi’ye tevcih edilmiştir.

13 Nisan 1996 - Hz. Mevlâna'nın 21. Kuşak torunu Celâleddin Bakır Çelebi dünya odasından, ahiret odasına göç ettiler. Konya Üçler Mezarlığı’na aile mezarlığına sırlandılar.

16 Nisan 1862 - 16 Şevval 1278 tarihinde Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Eş-şeyh El-Hâc Hasan Nazif Dede Efendi Hakk’a yürüdü.

17 Nisan 1824 (17 Şaban 1239) - Dede Efendi’nin bestelediği ikinci âyîn olan Nevâ Âyini icrâ edildi.

21 Nisan 1938- Pakistanlı İslam âlimi, şair ve Mevlevî muhibbi Muhammed İkbâl Hakk’a yürüdü. Pakistan’ın Lahor kentinde adlarına yaptırılan türbede medfundurlar.

23 Nisan 1944 - Halep Mevlevî Zaviyesi şeyhi ve makam Çelebisi Mehmed Bakır Çelebi Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi'nde babaları Abdülhâlim Çelebi'nin yanına sırlanmıştır.

24 Nisan 1226 – 25 Rebiülâhir 623 - Zâhid Efendi-i Ekber ibn-i Sultan Veled Hazretleri bu cihan’a teşrif ettiler.

26 Nisan 1910 - Yenikapı Mevlevîhanesi 1906 yangınından sonra enkaz kaldırılmış, Konya Mevlana Tekkesi postnişini Abdülhalim Çelebi, Şeyhülislam Sakıp Molla Bey, Yenikapı ve Bahariye Mevlevîhane Şeyhleri Mehmet Abdülbâkî ve Hüseyin Fahrettin, Galata Mevlevihanesi şeyhi Veled Çelebi, Üsküdar Mevlevîhanesi şeyhi Azmi Efendizade Ahmet, diger tarikatlardan bazı âsitâne şeyhlerinin ve evkaf Nezareti baş Mimarı Kemalettin Bey’in katılması ile temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

27 Nisan 1977 - Konya Mevlana Müzesi müdürü emektâr yazar, Hattat M. Necati Elgin Hakk’a vâsıl oldu. İstanbul Zincirlikuyu aile kabristanında medfundur.

28 Nisan 1875 - Medine-i dârı's-selâm-ı dünyâ Bağdad behişt-i asmâ Vilâyet-i Celîlesi Kapukethüdâsı , rütbe-i Ûlâyı haiz el-merhûmu'l-Mevlevî Hâfız Ömer Fâiz Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi hâmuşanında medfundur

30 Nisan 1963 - Kıbrıs Mevlevî Tekkesi Kıbrıs Türk Müzesi (Türk Etnoğrafya Müzesi) olarak düzenlenerek ziyarete açılmıştır.

Hatırlatmalarınız için bilgi@semazen.net


Kitap ve CD Tanıtımı
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna
Ö. Tuğrul İnançer

Hz. Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî ile Hz. Peygamber arasındaki irtibatı öne çıkarıyor bu kitabında Ö. Tuğrul İnançer....
Günün Ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Allāh sana bir zarar verirse o zararı O'ndan başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse zâten her şeye gücü yeten de O'dur. O, kullarının üzerinde her türlü tasarrufa sâhiptir.”

En'am Suresi 17-18.
Günün Hadisi

"Hiç birinizin iradesi (arzusu) benim tebliğ ettiğim şeylere tâbi' olmadıkça mü'min olmuş olmazsınız."

Hz. Muhammed (s.a.v.)
Günün Sözü

“...Sen de başına gelen musibetlere, belalara sabret ki, en doğru dürüst tesbih budur. Hiç bir tesbih sabır derecesine varmamıştır. Sabret ki, sabır, ferahlığın neşenin anahtarıdır. Sabır, sırat köprüsüne benzer; cennetse öbür taraftadır...”

Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)
Günün Duası

Allâh’ım!, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle. Allâh’ım!, Sen Rabbimizsin, Senden başka ilah yok; Sana tevekkül ettik; Sen Arş-ı Azîm’in Rabbi’sin. Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; güç ve kuvvet, yüce ve azamet sahibi olan Allah’ındır. Ya Rabbi!, Bizi ehli tevekkül eyle, dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru! Âmin...

Yükle
Kur'an-ı Kerim
Evrad-ı Şerif
Mevlevi Ayinleri
Şiirler - Gazeller
Ekran Koruyucular
E-Kitaplar
734. Vuslat Kayıtları
735. Vuslat Kayıtları
736. Vuslat Kayıtları
737. Vuslat Kayıtları
738. Vuslat Kayıtları
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Mustafa Kutlu'da Mevlâna ve Sema
Mehmet Demirci
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1984 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya