Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Ab-ı Hayat Katreleri
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Hikayeleri
Mesnevî'de "İnsan"
Sesli Kitaplar
Mesnevi Sohbetleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Market
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri
Bağış ve Reklam

Bağış yapmak istediğiniz miktarı seçiniz;
 

Google

İstanbul Kültür Sanat Bülteni - Nisan

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

MEN BENDE-İ KUR'ANEM EGER CAN DAREM

MEN HÂK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM

EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM

BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM

BEN YAŞADIKÇA KUR'AN'IN BENDESİYİM

BEN, HZ. MUHAMMED MUSTAFA'NIN YOLUNUN TOZUYUM

BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE

ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Hz. Mevlâna Muhammed Celâl-ed-Dīn Rûmî (k.s.)

@SemazenNet

SEMAZEN YAYIN GRUBU

Semazen EnglishSemazen AkademikMutribanSemazen VideoSemazen E- KartSemazen Nota ArşiviSemazen Radyo

Mevlâna MüzesiAsitane DergisiSemazen ÇocukMevlana KitaplığıSemazen Yahoo GrupSemazen Toolbar

Ankara'da Mesnevi Okumaları
15 yıldır devam eden Mesnevi Okumalarının yeni dönemi, 1 Eylül pazartesi akşamı 18.30’da Ankara'da başlıyor.
Hüseyin Azmi Dede
Prof. Dr. Safi Arpaguş hovcamızın yeni eseri "Hüseyin Azmi Dede - Hal Tercümesi ve Risaleleri" yayınlandı.
Mesnevî Dünya dillierinde
Mesnevî’yi 23 dünya diline çeviren Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 dilde daha çeviri çalışmasını sürdürüyor.
Yüksek Lisans Öğrenci Alımı
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Yüksek Lisans Öğrenci alımı başladı.
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun
Kadir Gecenizi tebrik eder. Yüce Yaratıcımızdan bu mübarek günlerin ve bu gecenin hayırlara vesile olmasını dileriz.
Mübârek Vakitler
Ömer Tuğrul İnançer Hocaefendi’nin Mübârek Vakitler adlı eseri Sufi Yayınlarında yayınlandı.
Ankaravî Dede’den Oruç
Hakikat ehlinin katında orucun üç mertebesi vardır. Âvâmın orucu, hâvassın orucu, ehâssü’l-havassın orucu...
Ramazan Mübarek olsun...
Ramazan mübarek olsun! Nefsimiz, ailemiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirsin...
İrfan Sohbetleri
Muhterem Ö. Tuğrul İnançer'in Tasavvuf, Mesnevi ve İrfan sohbetlerinin derlenerek toplandığı bir web sitesi açıldı.
Serdivan'da Mesnevi Dersleri
Sakarya Serdivan'da “Tarz-ı Kadim Üzere Mesnevi Dersleri” seminer programı yapılıyor.
Hayrlı berâtlarımız ola
Berat gecenizi tebrik ediyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.
Korkma aşk var
Dr. Faik Özdengül'ün merakla beklenen kitabı 'Korkma ayrılıktan aşk var', 'Hayat' Yayınları arasından çıktı.

Diğer Haberler

Mevlevi Tarihinde Eylül

4 Eylül 1888 İzmir Mevlevîhanesi’nin kurucu şeyhi Hacı Hafız Akif Dede Hakk’a yürümüştür.

4 Eylül 1913 Yenîkapı Mevlevîhanesi tekrar küçük bir yangın geçirmiş ve tamiratı hemen yapılmıştır.

7 Eylül 1910 / Ramazan 1328 Niğde Mevlevîhanesi veya daha sonraki ismiyle Kemal Ümmî Mevlevî Dergâhı şeyhlerinden Mehmet Nûri Dede'nin vefatıyla Hüsâmeddin Dede tekkenişinliğe tayin olmuşlardır.

9 Eylül 1902 Rumi / 23 Zilhicce 1303 Aydın Güzelhisar Mevlevîhanesi Şeyhi Süleyman Şemsi Dede Hakk’a yürüdü. Dergâhın haziresindeki türbede medfûndurlar.

9 Eylül 1961’de Yenîkapı Mevlevîhanesi Semâhane hünkar mahfilinin altında çıkan bir yangın sonucu Semâhane, şerbethane ve türbesi tamamıyla yanmıştır. Geriye Mevlevîhane’nin (Semâhanenin) temelleri, çevresindeki hamuşan, kütüphane, iki giriş kapısı, muvakkithane ve bahçe duvarları kalmıştır.

10 Eylül 1996 Muhayyersünbüle Mevlevî Âyin-i Şerîf bestekârı mûsikîşinas üstad Hafız Bekir Sıdkı Sezgin Hakk’a yürümüştür. Kadıköy, Sahrayı Cedit Mezarlığında medfûndurlar.

11 Eylül 1851/ 15 Zilkaade 1267 Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Ermenek şeyhi-zâde Eş-şeyh Es-Seyyîd Mehmed Kadrî Dede Efendi Hakk’a yürümüştür.

11 Eylul 1869/4 Cemaziyelâhir 1286 Mevlâna dergâhında aşçıbaşı Emir Hasan Dede’nin oğlu , aşçıbaşı ve tarikatçi Nesib Dede Hakk’a yürümüştür. Hadikat-al-Arvah’ta medfûndurlar.

11 Eylül 1926 Eylül 1926 tarihinde Dergâhın "Âsâr-ı Âtîka Müzesi" ne dönüştürülmesine karar verilmiş, bu tarihte de Maarif Müfettişlerinden Hamit Zübeyr Bey ile Maarif , Evkaf ve Polis Müdüriyetleri tarafından tayin edilen zevat ve müze müdürü ile muhafaza müdürü huzurunda kapılar açılarak Dergâh eşyası teslim alınmıştır.

12 Eylül 1871/ 26 Cemâziyelâhir 1288 Tarîkat-ı Mevlevîyye’ye müntesib muhibbândan şair Mehmed Şefik Efendi Hanya’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

12 Eylül 1907 (1323) Şeyh Abdülvahid Çelebi Efendi Meram’daki köşkte rahatsızlanmış, Perşembe sabahı techiz ve tekfin edilip sabahleyin üçte büyük bir cemaatla Meram’dan kaldırılmıştır. Öğle namazından sonra cenaze namazı kılınıp Huzur-u Pîr’e sırlanmıştır.

13 Eylül 1877 / 5 Ramazan 1294 Mehmet Tahir Olgun (Tahir’ül Mevlevî Hazretleri) Perşembe günü Istanbul Aksaray Molla Gürani Mahallesinde tevellüd etmişlerdir.

14 Eylül 1322 Edirne Mevlevîhanesi dervişlerinden Mesnevîhân Şumnulu Halid Efendi Hakk’a yürümüştür.

14 Eylül 1885 Zekâi Dede Efendi’nin Suznâk Âyin-i şerifleri Yenîkapı Mevlevîhanesi’nde ilk kez icrâ edilmiştir.

14 Eylül 2003Hafız, mûsikîşinas, yazar Dr. Ali Kemal Belviranlı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Konya Hacıfettah kabristanındaki istirahatgahında medfûndurlar.

15 Eylül 1911/ 21 Ramazan 1329 Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Eş-Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hakk’a yürüdü.

17 Eylül 2005- Gelibolu Mevlevîhanesi 1994’te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış, onarıma başlanılmış ve bu tarihte resmen ziyarete açılmıştır.

21.Eylül 1973 Neyzen Burhanettin Ökte Hakk’ın rahmetine kavuştu.

21 Eylül 1965Hz. Mevlâna soyundan, Nakıboğlu Camii İmam ve Hatibi, Mevlevî Alayı İmamı, Hacı Mehmet Yümni Varol Hakk’ın rahmetine kavuştu.

22 Eylül 1931 Şeyh Fevzi Dede’nin torunu Kıbrıslı Şeyh Celaleddin Efendi Hakk’a yürümüştür. Lefkoşe Mevlevî tekkesi türbesinde sırlanmıştır.

25 Eylül 1918 Şeyh Celâlettin Çelebi Hakk’a yürümüş ve Afyon Mevlevîhânesine sırlanmıştır.

27 Eylül 1867 tarihindeki fermanla Cemalettin Efendi Samsun Mevlevîhanesine şeyh olarak atanmıştır.

27 Eylül 1974 Hazreti Mevlâna evladından, Tıp tarihi, Selçuklu ve Hz. Mevlâna araştırmaları ile tanınmış emektâr Prof Dr. Nâfız Uzluk Hakk’a yürümüştür. Üçler Mezarlığına sırlanmıştır.

30 Eylül 1207/ 6 Rebiülevvel 604 Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî bu cihana teşrif ettiler.

H.1155/M. 1742Yenîkapı Mevlevîhanesinde aşçıbaşılığına yükselmiş olan Seyyid Ahmedü"l-Mevlevî-Seyyid Ahmet Dede Receb ayının (Eylül) bir Cuma günü Regâib gecesinde tevellüd etmişlerdir.

Eylül 1909/ 1327 Edirne Mevlevîhane’nin Semâhâne kısmı tamir edilerek yenilenmiştir.

Hatırlatmalarınız için bilgi@semazen.net


Kitap ve CD Tanıtımı
1001 Beyit
Hüseyin Top

Hafız Hüseyin Top Dede'nin hazırladığı "Mesnevî-i Ma’nevî Şerhi – İlk 1001 Beyit" Tablet yayınları arasında neşredildi. ...
Günün Ayeti

“ (O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.”

Furkân Suresi, 64
Günün Hadisi

“ Gecede bir saat vardır ki, Allah’tan dünya veya ahretle alâkalı bir hayır taleb eden bir müslüman o saate rastlarsa, Allah istediği şeyi ona mutlakâ verir. Bu saat, her gecede vardır.”

Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslim, Müsâfirîn, 166
Günün Sözü

“ Geceleyin yürü zira gece, sırlar rehberidir, herkes uyurken ilâhi aşk sırları, mânâ zevkleri gönle gelir. Çünkü geceleyin gönlün kapılan açılır, yapılan işler, yabancıların gözlerinden gizlenir Geceleyin, gönlümüz aşk ile, gözlerimiz ise uyku ile karışmış olduğu halde, bizim yarin güzel yüzü ile işimiz vardır, buluşmamız vardır.”

Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)
Günün Duası

Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle, Allah’ım, bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et ya Erhamerrahimin. Âmin...

Yükle
Kur'an-ı Kerim
Evrad-ı Şerif
Mevlevi Ayinleri
Şiirler - Gazeller
Ekran Koruyucular
E-Kitaplar
734. Vuslat Kayıtları
735. Vuslat Kayıtları
736. Vuslat Kayıtları
737. Vuslat Kayıtları
738. Vuslat Kayıtları
Müslüman ve Şehir
İsmail Güleç
ALEMİN BAŞBUĞU
M. Faik Özdengül
Gelibolu ve Hüseyin Azmi Dede
Mehmet Demirci
ABD VE İSLAM
Muhsin İlyas Subaşı
ORUÇLUNUN GÜLÜMSEMESİ
Nuri Şimşekler
MEVLÂNA DERGÂHI POSTNİŞİNLERİ
Yakup Şafak
Sahte Şeyhler
Editör'den
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
KOZMOPOLİT
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-II
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1507 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya